Ayurvedan henkiset ulottuvuudet, osa 1: Doshien peruselementit Prana, Tejas ja Ojas

Samhita

Useimmat ihmiset tutustuvat Ayurvedaan kolmen Doshan – Vata, Pitta ja Kapha – käsitteiden kautta. On helppoa huomata, miten Vata Dosha on vastuussa kaikesta liikkeestä, Pitta muutoksista ja Kapha rakenteista.

Syvällisemmin ajatellen tämä on kuitenkin vain pintaa ja kaikilla kolmella Doshalla on juurensa tai perusmuotonsa syvemmällä. Näitä Doshien syvempiä, hienojakoisempia ilmentymiä kutsutaan myös ”kolmeksi peruselementiksi”. Ne ovat: Prana (elinvoima ja energia), Tejas (rohkeus ja säteily) ja Ojas (tarmo ja voima).

Prana on Vata-Doshan peruselementti – elämänvoima, energia ja vitaalisuus. Se on psyykkisiä ja fyysisiä toimintojamme ohjaava älykkyys. Prana vastaa esim. verenkierrosta, ruoansulatuksesta ja aineenvaihdunnasta. Se koordinoi hengitystä, aisteja ja mieltä. Syvemmällä tasolla se vastaa korkeampien tietoisuuden tilojen kehittymisestä ja vakiintumisesta.

Tejas on sisäinen säteilymme, hohtomme ja toisaalta pelottomuutemme, älykkyytemme ja käsityskykymme. Se on Pittan peruselementti ja vastaa siitä, miten sulatamme ja metabolisoimme aistien kautta kohtaamamme ärsykkeet sekä mielessämme esiintyvät ajatukset ja tunteet. Syvemmällä tasolla Tejas vastaa aistiemme korkeammasta kehityksestä.

Ojas on alkuvoimamme, tarmomme, kestävyytemme ja vastustuskykymme. Se vastaa fyysisestä hyvinvoinnista sekä pitkäikäisyydestä. Se on Kapha-Doshan ja seitsemän kudoksemme peruselementti. Ojas on Balan (voima) varasto ja se luo perustan sekä fyysiselle että henkiselle kestävyydellemme. Sanotaan, että synnymme kaikki ”kahdeksan tippaa Ojasta sydämessämme”. Ojas nähdään myös ruoansulatuksemme lopputuotoksena sekä osana kaikkia kudoksia. Sitä voidaan ajatella liimana, joka sitoo yhteen mieli-tietoisuus-keho –kokonaisuuden. Ojas on myös tärkeä, ravitseva perusta korkeampien tietoisuudentilojen kehittymiseen.

Ayurvedan mukaan meillä ei ole vain yhtä kehoa, vaan viisi. Kun Doshien toiminta-alue on lähinnä fyysinen keho, Prana, Tejas ja Ojas vaikuttavat enimmäkseen hienompien kehojemme tasoilla. Seuraavassa artikkelissa käsittelemme näitä viittä kehoa. (tästä seuraavaan artikkeliin)

 

Heli Jurvanen

Heli Jurvanen

Artikkelien kirjoittaja Heli Jurvanen on työskennellyt ayurvedan parissa yli kaksikymmentä vuotta. Heli on työskennellyt Maharishi Ayurveda -hoitajana sekä - terveysneuvojana yksityisvastaanotollaan ja Lääkäriasema Sofianovassa Helsingissä. Koulutukseltaan Heli on sairaanhoitaja (AMK), kuntoutuksen ohjaaja ja ayurveda-konsultti.