Samhitan tarina 30 vuoden takaa nykypäivään

Samhitan-30-vuotisjuhlakuva

Miten ihmeessä joku voi rannetta koskettamalla tietää, että minulla on huono tyyny?” Näillä sanoilla oli eräs englantilainen merkkihenkilö hämmästellyt kokemustaan käytyään tunnetun ayurveda-tohtorin Brihaspati Trigunan vastaanotolla Lontoossa. Hänen pitkäaikainen niska- ja selkäkipunsa oli helpottanut tyynynvaihdon jälkeen.

Vuonna 1987 tämä tarina kerrottiin tiettävästi ensimmäisellä Suomessa pidetyllä ayurveda-luennolla Hotelli Arctiassa Espoossa. Luennolla oli koolla satakunta meditaation ja joogan harjoittajaa. Tätä tapahtumaa voinee pitää yhtenä suomalaisen ayurvedan alkuhetkistä.

Yksi paikalla olleista oli Puolassa syntynyt, mutta arkkitehtiopintojensa aikana suomalaistunut Wojtek Skalski. Wojtek innostui aiheesta ja oli yksi niistä, jotka tulevina vuosina järjestivät eurooppalaisten ja intialaisten ayurveda-asiantuntijoiden vierailuja Suomeen.

Muutamaa vuotta myöhemmin Wojtekin puoliso Arja Skalski lähti Hollantiin opiskelemaan ayurvedaa. Taustalla oli se, että yksi Wojtekin Suomeen kutsumista eurooppalaisista ayurveda-tohtoreista yöpyi ja piti vastaanottoaan Arjan ja Wojtekin kotona Helsingin Punavuoressa.

Arjaan tutustuttuaan ayurvedatohtori suorastaan vaati, että luontaishoitoalalla pitkään toiminut Arja lähtisi opiskelemaan ayurvedaa.

Arja ei ollut ensin asiasta innostunut, mutta lopulta hän ilmoittautui Hollannissa järjestettyyn Euroopan toiseen Maharishi Ayurveda -konsulttikoulutukseen. Arja valmistui konsultiksi 1993 ja loppu onkin historiaa. Moni pitää Arjaa edelleen Suomen ayurvedan ”Grand old Ladyna”.

Arja oppi ayurvedisen pulssinluennan nopeasti ja otti konsulttivuosinaan kaikkiaan vastaan yli 4000 asiakasta, suuren osan useampaan kertaan. Suomen lisäksi hän kävi muutaman kerran konsultoimassa myös Puolassa ja Virossa.

Arjalla on Suomen ayurvedan alkuajoilta monia tämän jutun alussa kerrotun tyynytarinan tapaisia kertomuksia siitä, mitä kaikkea voi pulssista nähdä. Puolassakin hänen osaamisestaan innostuttiin kovasti. Kerran, kun hän meni Varsovaan, löytyi saman päivän pääsanomalehdestä yllätys. Lehdessä oli näyttävä ilmoitus, joka sisälsi edellisen vierailukerran asiakkaan kiitokset siitä, että hän oli onnistunut Arjan neuvoilla parantamaan haavaisen paksusuolensa. Asiakas itse oli Arjaa vastassa ison kukkapuskan kanssa.

Avarakatseiset lääkärit tukena alkutaipaleella

Ayurvedan ollessa uutta Arja Skalskia haastateltiin useissa lehdissä sekä TV-ohjelmissa.

Suomessa ayurvedan eteenpäin vientiä edistivät avarakatseiset lääkärit, jotka huomasivat ayurvedan voiman ja ohjasivat omia asiakkaitaan Arjalle.
-Oli myös joitain kiinalaisen lääketieteen eksperttejä, jotka yllättyivät ja innostuivat ayurvedan yksinkertaisista periaatteista, kertoo Arja.

Jonkin aikaa ayurveda-vastaanottoa pidettyään Arja näki tarpeelliseksi edistää myös ayurvedisten yrttituotteiden saantia Suomessa. Ajatus Samhitan perustamisesta lähti konkretisoitumaan 30 vuotta sitten, vuoden 1994 keväällä. Ensin Arja perusti toiminimen ja kun kysyntää näytti olevan, seuraavana vuonna Samhitasta tehtiin osakeyhtiö. Ayurvedisia tuotteita tuotiin suoraan Intiasta ja myöhemmin Hollannin keskusvaraston kautta.

Siihen aikaan kaikki tehtiin tietysti käsin, ei ollut vielä tietokoneita enkä mainostanut missään, kertoo Arja ja lisää, että ”aluksi Samhitan tuotteita ostavat asiakkaat olivat niitä, jotka kävivät konsultaatioissa, myöhemmin sitten tieto tuotteiden hyödyistä lähti kiirimään. Sain aina joskus täysin tuntemattomalta soiton, jossa tämä kertoi olevansa kiitollinen, kun vihdoin oli löytänyt johonkin vaivaansa toimivan avun. Oli innostavaa huomata, miten yrtit toimivat, kuten niiden pitikin.”

-Yksi mieleeni jäänyt tapaus oli erään äidin vastaanotolleni tuoma lapsi, joka vuosien piinan jälkeen pääsi irti vaikeasta atooppisesta ihottumastaan. Määräsin hänelle vain pienen lasten annoksen, mutta se toimi nopeasti. Tyttö oli niin ikionnellinen, kun hän vihdoin saattoi elää kuin muutkin lapset – ja syödä mansikoita ihan niin paljon kun halutti.

Samhita tietokoneaikaan Elina Suménin johdolla

Samhita oli Arjan hoidossa vuoteen 2010, jolloin sen otti huostaansa Jyväskylässä menestyksekkäästi Transsendenttista Meditaatiota opettanut Elina Sumén. Elina oli meditaation ja joogan harrastajana tutustunut ayurvedaan ja ilmoittautui Arjalle jatkajaksi, kun tultiin vaiheeseen, että Arja halusi väistyä eikä työtä enää voinut hoitaa ilman tietotekniikkaa. Elinan toimesta alettiin tehdä myös Samhitan arvostettua uutiskirjettä. Hän hoiti Samhitaa rakkaudella lähes seitsemän vuotta.

Vuonna 2016-2017 Samhitan silloiset omistajat tekivät Hannu Heikkilän johdolla pitkän, mutta onnistuneen urakan taivutellessaan minut ottamaan Samhitan hoidettavakseni. Vaikka ymmärsin, että tämä työ sopisi minulle, en ensin ihastunut ajatuksesta. Kun Arjakin kertoi toivovansa, että otan yrityksen hoitooni, suostuin siihen. Olin ollut vuosia paitsi Arja Skalskin hyvä ystävä myös hänen kollegansa.

Kiinnostus ayurvedaan edelleen kasvussa

Nykyisin olen päätökseeni tyytyväinen. Ayurvedan suosio on Suomessa vakiintunut ja saamme niin paljon hyvää palautetta tuotteista, että työ tuottaa minulle paljon iloa. Samhita on kasvanut nyt viisi vuotta peräkkäin ja työllistää osin myös puolisoani Askoa sekä ryhmän ahkeria, työtään ilolla tekeviä vajaatyökykyisiä etikettien tarroittajia.

Olen toiminut ayurvedan parissa neljännesvuosisadan ja työskennellyt oman vastaanottoni lisäksi mm. Keski-Euroopan kolmella eri ayurveda-klinikalla sekä useita vuosia Sofianovan lääkäriasemalla. Olen konsulttikoulutuksen (Bachelor of Ayurveda) ohella suorittanut Hollannissa myös ayurvedahoitajan sekä sukshma-marmaterapeutin koulutukset. Nämä koulutukset ovat avanneet minulle lisää myös yrttien ja muiden ayurvedatuotteiden maailmaa. Koen, että ayurvedakoulutusten ohella olen hyötynyt paljon myös länsimaisen terveydenhoidon kolmesta tutkinnostani.

Parhaillaan laajennamme Samhitan tuoterepertuaaria ja olemme todella innostuneita muutamasta Suomen markkinoilla täysin uudesta tuotteesta.

Näin juhlan hetkellä haluaisin kiittää menneistä vuosista jo artikkelissa mainittujen lisäksi myös
– meitä aina pyyteettömästi teknisissä asioissa auttavaa Ilkka Santtilaa,
– meitä monin tavoin tukevaa hyvää ystäväämme Leena Heikkilää,
– kotisivut meille tarjoavaa Riittaa,
– markkinoinnissa meitä avustavaa Katria
– ja tietysti kaikkia teitä lukijoita sekä Samhitan asiakkaita. Meillä on ollut hyvä asiakasonni;-)
– kiitos myös teille jälleenmyyjämme –  teidän ansiostanne Samhitan tuotteita saa nykyisin melkein kaikista laadukkaista terveyskaupoista


Sanskritinkielinen sana Samhita tarkoittaa elämän kokonaisuutta, ykseyttä, kaanonia; ”Samhita of Rishi, Devata and Chandas” – ”tietäjän, tiedonkulun ja tiedon kohteen keskinäinen ykseys”

*******

Liite: Lyhyt katsaus Maharishi Ayurvedan syntyhistoriaan

Ayurveda-perinne on syntynyt tuhansia vuosia sitten. Usein se arvioidaan maailman vanhimmaksi lääke- tai terveystieteen muodoksi. Suurten kulttuuristen mullistusten takia ayurvedan kokonaisvaltainen tieto pääsi vuosituhansien aikana pirstoutumaan. Tätä jatkui aina 1980-luvun lopulle asti.

Maharishi Mahes Yogi oli avainhenkilö, kun ayurveda-tietoa kerättiin yhteen. Siksi päivitetylle ayurvedalle tuli nimeksi Maharishi Ayurveda.

Tuolloin vedalaisen tiedon asiantuntija Maharishi Mahesh Yogi inspiroi parhaita ayurveda-eksperttejä eri puolilta Intiaa sekä länsimaisia lääkäreitä ja tutkijoita kokoontumaan yhteen, ja järjestämään ayurveda-konferensseja. Näissä kokoontumisissa päätettiin koota ja eheyttää ayurvedan tietoperinne. Kerätyn tiedon toimivuus varmistettiin myös länsimaisen tieteen menetelmillä. Tätä kokonaisvaltaista ayurvedan muotoa kutsutaan Maharishi Ayurvedaksi.

Maharishi Mahesh Yogin ydinajatus oli ensin löytää kaikkein puhtain ja alkuperäisin, autenttisin ayurveda ja sitten testata ja hyväksyttää se länsimaisella lääkärikollegiolla. Meditaatiota opettavalle mestarille oli myös tärkeää, että alkuperäisen ayurvedan tietoisuuselementti on vahvasti mukana laajassa ayurvedan kokonaisuudessa. Korkeammat tietoisuuden tilat on Maharishin mukaan mahdollista saavuttaa ja vakiinnuttaa vain jos fysiologiakin on riittävän hyvässä tasapainossa.

Tietoisuuselementin ohella Maharishi Ayurvedassa korostuu terveyskäsitteen laajuus. Terveys ei ole vain oireiden poissaoloa. Se on paljon enemmän ja terveyttä voidaan tukea jo paljon ennen kuin oireita ilmenee. Kokonaisvaltaiseen terveyteen sisältyy mielen ja kehon lisäksi fyysinen ja sosiaalinen ympäristö, kollektiivinen terveys. Laajasti ymmärrettynä ayurveda tarjoaa tukea ja apua terveyden vahvistamiseen näillä kaikilla terveyden osa-alueilla.

Alkuperäistä, aitoa ja tehokasta ayurvedaa kokoamassa olivat Maharishin kanssa tämän kirjoituksen alussa mainittu Brihaspati Triguna sekä tohtorit Balaraj Maharshi ja W. M. Dwivedi.

Brihaspati Triguna oli legendaarinen pulssidiagnoosin ekspertti, jonka vastaanotoilla Intiassa oli usein satojen henkien jono. Hän teki pulssidiagnoosin sekunneissa, vain potilaan kättä hipaisten, mutta hänen sen perusteella antamansa terveysneuvot olivat usein niin tarkkoja ja hyviä, että asiakas sai niistä suuren avun. Osa Trigunan auttamista potilaista oli sellaisia, jotka eivät olleet sairauksiinsa apua länsimaisen lääketieteen parista. Triguna toimi pitkään myös Intian pääministerin henkilökohtaisena vaidyana*.

 Balaraj Maharishi oli yksi Intian tunnetuimmista – ellei tunnetuin – kasvien ja yrttien tuntija. Hänestä sanottiin, että ”kasvit puhuivat hänelle”. Parhaiten hänen tietotasostaan kertonee se, että hänen maksuttomille vastaanotoilleen oli parhaimmillaan tuhansien ihmisten jono.

Kolmas suuri tietäjä, joka kuului ayurveda-tiedon elvyttäjiin, oli tohtori V.M. Dwivedi. Hän oli erikoistunut niin sanottuun ”rasa tietoon”. Rasa-lääkkeet ovat mineraaleista ja arvometalleista valmistettuja yhdistelmävalmisteita. Dwivedi oli tämän alueen erikoistuntija – ja näillä yrteillä on Intiassa parannettu monia, joita ei mikään muu auttanut.

Maharishi Ayurvedasta tuli eräänlainen ”hard core” ayurveda ja sitä se on yhä. Lääkärikollegio tosin jätti joitain kaikkein eksoottisimpia rohtoja, hoitomuotoja ja käytäntöjä pois länsimaisesta tarjonnasta.

Euroopan Maharishi Ayurveda -brändin toimintoja johtava Shantanu Banerji kertoo, että nykyisin Intiassa on tuhansia erilaisia brändejä, jotka käyttävät tuotteissaan ayurveda-termiä sen positiivisen imagon vuoksi.

-Harmi vaan, että kaikki alan toimijat eivät itse asiassa tunne ayurvedaa ollenkaan ja vain todella harvat brändeistä ovat panostaneet tuotteiden laatuun ja puhtauteen riittävästi.

Meille on ollut alusta asti selvää, että jos haluamme myydä tuotteita länsimaihin, tuotteet tulee sertifioida luomulaatuisiksi ja laboratoriotesteihin pitää panostaa paljon. 

Maharishi Ayurveda -tuotteiden osalta jokainen Eurooppaan lähtevä tuote-erä tutkitaan tehtaallamme todella perusteellisesti. Laajat tutkimusraportit ovat tarvittaessa myös jälleenmyyjiemme ja asiakkaidemme saatavissa. Tämä on nykyisin tärkeää, kun yhä suurempi osa tuotteistamme Euroopassa menee hyvin laatutietoisiin terveyskauppoihin ja apteekkeihin.

Me täältä Hollannista onnittelemme Suomen kumppaniamme, kolmekymmentä vuotiasta Samhitaa sen arvokkaalla tiellä ayurvedisen terveystiedon levittäjänä!

*Vaidya: ayurvedan erityistuntija, ayurvedaa harjoittava lääkäri (nykyisin vaidyaksi Intiassa valmistuvat opiskelevat ensin joitain vuosia lääketiedettä ja erikoistuvat sitten opintojensa loppuvuosina ayurvedaan)

Lisätietoa Maharishi Ayurvedasta ja ayurvedan historiasta länsimaissa:
https://www.aamjournal.in/fulltext/70-1666069009.pdf?1712399459

 

Heli Jurvanen

Heli Jurvanen

Artikkelien kirjoittaja Heli Jurvanen on työskennellyt ayurvedan parissa yli kaksikymmentä vuotta. Heli on työskennellyt Maharishi Ayurveda -hoitajana sekä - terveysneuvojana yksityisvastaanotollaan ja Lääkäriasema Sofianovassa Helsingissä. Koulutukseltaan Heli on sairaanhoitaja (AMK), kuntoutuksen ohjaaja ja ayurveda-konsultti.