Ayurvedan henkiset ulottuvuudet, osa 2: viisi kehoa

Ayurvedan henkiset ulottuvuudet, osa 2: viisi kehoa

Ayurvedan mukaan meillä ei ole vain yhtä kehoa, vaan viisi. Kun Vata-, Pitta ja Kapha-doshien toiminta-alue on lähinnä fyysinen keho, Prana, Tejas ja Ojas vaikuttavat enimmäkseen hienompien kehojemme tasoilla. (ks. edellinen blogi: Doshien peruselementit Prana, Tejas ja Ojas). Nyt tarkastelemme kehojamme.

Jokaisella on viisi kehoa

Ayurvedassa ja siihen kiinteästi liittyvässä joogatiedossa jokaisella meillä on viisi kehoa eli Koshaa. Jokainen Kosha toimii toinen toistensa huotrana (kuorena) – ja yhdessä ne peittävät sisäisen luontomme Atmanin eli tosi Itsemme.

Kaikki viisi Koshaa ovat yhteydessä toisiinsa ja myös vaikuttavat toisiinsa jatkuvasti. Koshat ilmenevät tietyssä järjestyksessä karkeasta hienompaan siten, että hienojakoisempi ohjaa ja säätelee sitä pinnallisempaa tai karkeampaa tasoa. Alla on Koshat listattuna karkeammasta hienoimpaan.

Annamaya Kosha

Anna tarkoittaa ruokaa ja Annamaya Kosha on keho, jonka rakennamme syömällämme ruoalla. Se on karkein kaikista kehoistamme – eli fyysinen kehomme, jonka havaitsemme aisteillamme. Annamaya Koshan pääelementti on maa (Prithvi).

Pranamaya Kosha

Prana käännetään usein elämänvoimaksi. Tämä huotra on Prana- tai energiakehomme ja se kontrolloi fyysisen kehomme energiavirtauksia Nadeiksi kutsuttujen kanavien kautta. Kehossamme on myös useita energiakeskuksia, joita kutsutaan Marma-pisteiksi. Niiden kautta energiakehomme yhdistyy fyysiseen kehoon. Nämä pisteet kontrolloivat energian kulkua eri kehon osiin ja elimiin, kuten sydämeen, aivoihin, vatsaan ja maksaan. Tämän Koshan pääelementti on vesi (Jal).

Manomaya Kosha

Manas tarkoittaa mieltä ja tämä Kosha toimiikin muistojen, tunteiden ja mieltymysten sekä kaikenlaisen aisti-informaation varastona. Manomaya Koshaa pidetään yleensä joko meidän tunnekehonamme tai henkisenä (Chitta) kehonamme. Tämän Koshan pääelementti on tuli (Agni tai Tejas).

Vijananamaya Kosha

Vijana käännetään yleensä älyksi, mutta se voidaan nähdä myös mielemme korkeampana ilmentymänä – Buddhina. Tämä keho vastaa älykkyydestä, erottelukyvystä, viisaudesta ja myötätunnosta. Kun tämä huotra on voimakkaasti läsnä kokemuksessamme, mielemme ja sydämemme ovat tasapainossa, tyyniä ja selkeitä. Tätä Koshaa nimitetään joskus myös tietokehoksi ja sen pääelementti on ilma (Vayu).

Anandamaya Kosha

Ananda tarkoittaa autuutta ja tämä huotra koostuu Sattvasta, autuudesta, harmoniasta, rauhasta ja tyytyväisyydestä. Jotkut kutsuvat tätä Koshaa kausaalikehoksi (kaiken juurisyy) toiset autuuskehoksi. Anandamaya on paras heijastuma tosi itsestämme, Atmanista, jonka luonne on Sat-chit-Ananda (puhdas autuustietoisuus). Tämä Kosha on kaikkein hienojakoisin ja vaikutusvaltaisin. Sen pääelementti on tila tai eetteri (Akasha).

Ayurveda hoitaa kaikkia viittä kehoa

Syy siihen, miksi Ayurvedaa voi pitää kaikkein kokonaisvaltaisimpana terveystietona, on se että se huomioi nämä kaikki viisi kehoamme. Se tarjoaa syvällistä tietoa, miten edesauttaa eri kehoja kohti ihannetilaa ja myös, miten pitää ne optimitilassa.

Esimerkiksi lääkeyrttien tuotannon eri vaiheissa huomioidaan niiden vaikutukset kaikkien viiden kehon kannalta. Materiaalisella tasolla ayurvedisissä yrteissä voidaan erottaa esim. tiettyjä alkaloideja, joilla tiedetään olevan terapeuttisia vaikutuksia fyysiseen kehoon. Ayurvedassa käytetään kuitenkin monia, tarkasti määriteltyjä toimenpiteitä, joilla energisoidaan näitä ainesosia niin, että ne läpäisevät ja hoitavat myös hienompia kehojamme.

Yhtenä esimerkkinä tästä on Maharishi Ayurvedan Amalaki-valmiste. Amla-hedelmä kuivataan ja sitten jauhetaan. Seuraavaksi tätä jauhetta sirotellaan tuoreeseen amla-mehuun. Jotta amlan ravitseva ja elinvoimaa lisäävä vaikutus olisi paras mahdollinen, tämä toimenpide toistetaan kaikkiaan 21 kertaa. Amlaberry-valmiste auttaa fyysisellä tasolla lihaskudoksen rakentumista ja sitä pidetään Rasayanana (vaikutukseltaan nuorentavana). Hienommalla tasolla valmiste vahvistaa henkistä ja älykehoa ja se lisää sisäistä sekä ulkoista voimaamme (Bala). Lisäksi se harmonisoi älyä ja mieltä sekä kehon toimintoja.

Jotta yrtteihin saadaan lisättyä toivottuja energia- tai värähtelyominaisuuksia, Ayurveda saattaa suositella niiden poimimista vain tiettyinä auringon- tai kuunkierron hetkinä. Joskus taas edellytetään tiettyjen mantrojen hyräilemistä yrttivalmistetta tehtäessä. Joskus yrtti voidaan jättää kuun tai auringonvaloon, jotta sen ominaisuudet muuttuvat toivotuiksi. Nämä ovat vain muutamia pieniä esimerkkejä jotka havainnollistavat, miten Intiassa on vuosituhansien aikana kehittynyt systemaattinen ja yksityiskohtainen tiede koko ihmispersoonan – eli kaikkien viiden kehon – hoitamiseen. Maharishi Ayurveda tuotteet tehdään mahdollisimman tarkasti näiden periaatteiden mukaan.

Kolme Doshaa ja niiden vaikutukset ovat oleellisia fyysisen kehomme hyvinvoinnin kannalta. Neljän hienomman kehomme hyvinvointiin taas peruselementit Prana, Tejas ja Ojas ovat tärkeimmät vaikuttimet. Seuraavassa artikkelissa kerromme, kuinka voit hoitaa kaikkia viittä kehoa näiden peruselementtien kautta.

Heli Jurvanen

Heli Jurvanen

Artikkelien kirjoittaja Heli Jurvanen on työskennellyt ayurvedan parissa yli kaksikymmentä vuotta. Heli on työskennellyt Maharishi Ayurveda -hoitajana sekä - terveysneuvojana yksityisvastaanotollaan ja Lääkäriasema Sofianovassa Helsingissä. Koulutukseltaan Heli on sairaanhoitaja (AMK), kuntoutuksen ohjaaja ja ayurveda-konsultti.

Samhita