Ihmisen kaksi älyä ovat yhteydessä toisiinsa

Samhita

Uusi tutkimus paljasti, että suolistosta on suora hermoyhteys aivoihin (Lähteet: HS 26.9.2018 ja Tiede 27.9.2018)

Suolisto on suuri aistinelin. Suolistossamme on sata miljoonaa hermosolua eli yhtä paljon kuin selkäytimessä. Aivojen ja suoliston välistä yhteyttä on viime vuosina tutkittu enenevässä määrin. Suolistofloora osallistuu mm. aivoille välttämättömien välittäjäaineiden valmistukseen. Nämä välittäjäaineet ovat yhteydessä mielialoihin ja mielen hyvinvointiin.

Suolistosta aivoihin kulkee tietoa ruoansulatuskanavan toiminnasta ja hyvinvoinnista vagushermoa eli kiertäjähermoa pitkin. Tämä merkittävä elin ulottuu aivorungosta mm. sydämeen, keuhkoihin ja suolistoon, vaikuttaen siten laaja-alaisesti terveyteemme. Aivojen hyvinvoinnin takia onkin tärkeää pitää huolta suoliston hyvinvoinnista ja syödä terveellisesti, koska hyvän laatuisella ruoalla on nykytiedon mukaan positiivinen vaikutus niin kehon kuin mielen hyvinvointiin.

Aivo-suolistoyhteys toimii molempiin suuntiin, joten toisaalta aivojen hyvinvointi vaikuttaa myös merkittävästi suoliston toimintaan. Esimerkiksi stressi, tunnereaktiot ja hermostuminen saavat aikaan muutoksia suolen toiminnassa, suoliston bakteerikannassa ja suolen pinnan läpäisevyydessä.

Science-lehdessä julkaistu tutkimus paljastaa, että viestit kulkevat ruuansulatuksesta aivoihin hetkessä suolistosolujen ja kiertäjähermon välisestä hermoliitoksesta. Suolistolla on siis paljon suorempi ja nopeampi yhteys aivoihin kuin aiemmin on ajateltu. Tähän asti on ajateltu, että viestintään tarvitaan hormoneja.

Bohorquezin ryhmä Duken yliopistossa tutki, lähettävätkö suoliston solut sähköisiä viestejä suoraan keskushermostoon ja saivat positiivisen tuloksen. Ryhmä kasvatti myös suoliston soluja kasvatusmaljassa kiertäjähermon solujen kanssa. Niiden välille syntyi liitoksia, joissa sähköiset viestit vilahtivat sekunnin osissa.

Havainto vahvistaa ajatusta, että ihmisen toinen äly asuu ruuansulatuksessa. Suolisto kytkeytyy aivoihin hermoilla, joissa viestit kulkevat nopeasti edestakaisin. Kun edessä on vaikea tilanne, vatsaa kipristää. Kun sisuksissa on raskas ateria, aivoissa on sumuista.

Vanhoissa ayurveda-kirjoituksissa mainitaan, että hermoston juuret ovat suolistossa.

Nyt tämäkin aiemmin tunnettu asia on tieteellisesti todennettu.

Havainto selittää osaltaan, miksi nykyiset ruokahalua hillitsevät lääkkeet eivät aina toimi, sanoo tutkija Diego Bohorquez. Lääkkeet vaikuttavat hormoneihin eivätkä hermoliitoksiin. Tämä tieto voi edistää lihavuuden, syömishäiriöiden ja jopa masennuksen ja autismin hoitoa. Kaikki nämä on liitetty suoliston häiriöihin.

Ryhmä tutkii seuraavaksi, saavatko aivot sähköisillä viesteillä tietoa syödyn ruuan ravinteista ja ravitsevuudesta.

Ayurveda-tekstien mukaan keho ja mieli saa tietoa syömästämme ruoasta aistiemme kautta. Ruoan maku ja laatu on ratkaisevassa asemassa, ei niinkään yksittäiset ruoan ravintoaineet, kuten proteiinit tai vitamiinit. Ehkä tähänkin asiaan saamme vielä lisävalaistusta nykyaikaisen tieteen keinoin.

Heli Jurvanen

Heli Jurvanen

Artikkelien kirjoittaja Heli Jurvanen on työskennellyt ayurvedan parissa yli kaksikymmentä vuotta. Heli on työskennellyt Maharishi Ayurveda -hoitajana sekä - terveysneuvojana yksityisvastaanotollaan ja Lääkäriasema Sofianovassa Helsingissä. Koulutukseltaan Heli on sairaanhoitaja (AMK), kuntoutuksen ohjaaja ja ayurveda-konsultti.