Kehobudjetti ja aivojen verkosto: kohti parempia aikoja

Meditaatio-ja-ayurveda

Lisa Feldman Barrett on yksi tämän hetken siteeratuimmista neurotutkijoista. Kirjassaan Seitsemän ja puoli oppia aivoista hän avaa myyttejä, joita on yhä vallalla aivojen toiminnasta. Feldman Barrett korostaa, että aivot ovat 128 miljardin hermosolun verkosto. Verkko on rakenteeltaan joustava: kaikki neuronit ovat yhteydessä toisiinsa vähän samaan tapaan kuin maailman kaikki lentokentät ovat yhteydessä toisiinsa. Lisan mukaan aivojen päätehtävä on ennakoida tulevaa, sitä mitä ihminen kohtaa seuraavaksi.

Ayurveda-tiedon kannalta on kiintoisaa, miten osuvasti Feldman Barrett konkretisoi aivojen toimintaa suhteessa aistimiseen. Hänen ajattelussaan ja ayurveda-tiedossa on yhteistä se, että kaikki aistien kautta kokemamme nähdään merkitykselliseksi niin olotilamme kuin terveytemme kannalta. Lisa konkretisoi asiaa hienosti kirjoittamalla kehobudjetista – siitä, miten esimerkiksi jokainen syömämme suupala on joko pano tai otto suhteessa kokonaisbudjettiin.

Tony Nader ja muut ayurvedaan perehtyneet lääkärit ovat jo kauan puhuneet aistimisen metaboliasta ja aistihavaintojen ja kokemusten sujuvan sulattamisen tärkeydestä. Mielestäni kyse on hyvin samoista asioista.

Feldman Barrett kuvaa oivallisesti myös sitä, miten meidän ihmisten aivot ”työskentelevät salaa toisten aivojen kanssa”. Hän kirjoittaa, että osin piilossa tapahtuva aivojen välinen yhteistyö on tärkeää myös terveytemme kannalta. Sillä millaisia sanoja käytämme ja miten kohtelemme toisiamme, on varsin konkreettinen merkitys aivojemme hermosolukytkentöihin.

Scientific American -lehti julkaisi viime kesänä artikkelin, jossa mentiin aivojen välisten yhteyksien osalta vielä pidemmälle. Jutussa kerrotaan viimeaikaisten  tutkimushavaintojen osoittavan sen, kuinka samaa askaretta tekevien henkilöiden aivojen toiminta tahdistuu mitattavasti. Kun ihmiset kokevat yhteisen aistikokemuksen, heidän aivonsa aktivoituvat synkroniassa ympärillä olevien ihmisten aivojen kanssa, samoilta aivoalueilta.

Artikkelin tehnyt Lydia Denworth kirjoittaakin, että nyt neurotiede oikeasti kohtaa sanonnan ”samalla aallonpituudella olemisesta”. Kollektiivinen neurotiede – se miten yksittäiset aivot ovat yhteydessä ja vaikuttavat toisiin aivoihin – on nyt nousemassa tärkeäksi osaksi aivotutkimusta.

Tietoisuuden valtameressä vaikuttaminen 

Veda-tiedon piirissä aivojen ja yksilötietoisuuksien välinen yhteys on nähty hyvin intiimiksi aina, koska perusajatuksena on, että kaikki on perimmiltään samaa tietoisuutta. Aivan kuin sähkömagneettinen kenttä tai painovoimakenttä, myös tietoisuus on kenttä, joka ei rajoitu pelkästään aivoihin. Tony Nader kuvaa aihetta kiintoisasti ja kattavasti kirjassaan One Unbounded Ocean of Consciousness [1]

Meditaatiotutkijat tekivät jo 80-luvulla havaintoja siitä, että aivot tahdistuvat meditaation harjoittajilla sitä voimakkaammin, mitä suuremmassa joukossa nämä harjoitustaan tekevät. Meditaation yksilöä rauhoittava vaikutus heijastuu  myös ympärillä olevien tietoisuuteen ja aivoihin.

Myöhemmin voitiin havaita, että todella iso meditoijaryhmä voi vaikuttaa muiden aivojen  tahdistumiseen jopa pitkän etäisyyden päähän.  Kun Yhdysvaltain Amherstissa oli koolla 2500 hengen kokoinen Transsendenttisen Meditaation harjoittajan ryhmä, Iowan Fairfieldissä, yli 1600 kilometrin päässä, kolmen laboratoriossa tutkitun koehenkilön aivotoiminta synkronoitui keskenään aina niinä hetkinä kun iso ryhmä teki meditaatio-ohjelmaansa. [2]  

Suurten meditoijaryhmien yhteydessä on tehty paljon muitakin kiinnostavia mittauksia. Stressihormonien, kuten kortisolin, on havaittu vähenevän ja veren serotoniinipitoisuuksien kasvavan myös niiden lähistöllä oleilevien ihmisten veressä, jotka eivät tiedä meditoijaryhmän olemassaolosta mitään. [3] Myönteiset vaikutukset siis heijastuvat koko ympäröivään yhteisöön.

Tiedän, että moni teistä lukijoista toivoo niin Ukrainan kuin Lähi-idänkin konfliktien loppuvan. Vata-kaudella erilaisten huolien merkitys hyvinvoinnillemme usein vielä korostuu. Edellä kuvaamani tutkimuslöydökset ovatkin näinä aikoina todella toivoa antavia. Jos ja kun tietoisuuden voimavaroja onnistutaan valjastamaan yhteiseen hyvään, voi moni asia muuttua paremmaksi.

Samhita Oy sponsoroi yrityksenä vuodenvaihteessa toteutuvaa 10 000 meditaation harjoittajan ”maailmanrauhankokoontumista”, jossa on tarkoituksena vaikuttaa myönteisesti koko maailman tietoisuuteen. Hanke kuulostaa ensikuulemalla varsin idealistiselta, mutta suosittelen, että ennen kuin tyrmäät ajatuksen, lue ainakin tutkimusyhteenveto Tietoisuuden kenttäluonne ja Maharishi-ilmiö.

  1. Kirja on käännetty ja ilmestyy toivottavasti lähiaikoina myös suomeksi.
  1. Lue lisää: https://worldpeacegroup.org/radiating-brain-coherence/
  1. Can time series analysis of serotonin turnover test the theory that consciousness is a field? Society for Neuroscience Abstracts 14: 372, 1988.
Heli Jurvanen

Heli Jurvanen

Artikkelien kirjoittaja Heli Jurvanen on työskennellyt ayurvedan parissa yli kaksikymmentä vuotta. Heli on työskennellyt Maharishi Ayurveda -hoitajana sekä - terveysneuvojana yksityisvastaanotollaan ja Lääkäriasema Sofianovassa Helsingissä. Koulutukseltaan Heli on sairaanhoitaja (AMK), kuntoutuksen ohjaaja ja ayurveda-konsultti.